Åpningstider : Mandag til Fredag - 08:30 - 16:30 (Kvelder/helger etter avtale)
  Kontakt : 22 60 08 78

Trekke visdomstenner

Trekke visdomstenner

Trekking av visdommstenner

Visdomstenner er 4 av de 32 tennene vi mennesker vanligvis får som voksne. Det er en del historier bundet til tennene, og navnet kommer av at man fra gammelt av så på tennene som tegn på visdom. Men disse tenne kan også påføre en rekke plager/skader.

Det er flere årsaker til hvorfor visdomstenner ofte trekkes. Det er ofte vanskelig å holde visdomstennene helt rene pga. plassering. Dette kan medføre infeksjoner og hull. De mest vanlige plagene uheldig plassering hos visdomstenner kan årsake er:

  • Visdommstenners plassering kan gi opphav til infeksjoner i tannkjøttet rundt tannkronen
  • Visdomstenner kan lettere få karies og hull (tannråte) eller påføre karies til nabotann da denne kan vokse for nærme nabotanna
  • Visdommstenner kan årsake rotbetennelse hos nabotanna
  • Visdommstenner kan endre bitt forholdet ditt

Hvordan trekkes visdomstenner?

Det er i hovedsak to måter, enkel tanntrekking eller et mindre kirurgisk inngrep. Dette avhenger av tannens plassering og hvor mye den rukket bryte ut. Vokser visdomstannen skjevt eller ligger begravet i kjevebeinet må tannen nok opereres ut, men har tanna vokst ut i en gunstig plassering og røttene har en fin form kan visdomstannen trekkes med enkel trekking. Se video for mer informasjon om de ulike trekkemetodene.

Vi har direkteoppgjør med Helfo. Dette betyr hvis kirurgisk inngrep må til har du rett til refusjon hos Helfo som automatisk blir trukket fra regningen din hos oss.

Er du plaget av en visdomstann? Ta kontakt med oss her eller ring 22 60 08 78 så hjelper vi deg.